การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

Doo Prime highly focuses on employess development and health

การพัฒนาความสามารถและสวัสดิการพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร ดังนั้นเราจึงหมั่นฝึกฝนีความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้มีความสะดวกสบายเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Doo Prime suppots different backgrounds, countries and culture of employees

ความหลากหลาย

เราสนับสนุนความเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน สนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานจากภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร

Doo Prime provides financial education to customers and employees

การศึกษาด้านการเงิน

เราส่งเสริมการศึกษาทางการเงินและนำแนวคิดการลงทุนที่ดีให้แก่พนักงานและลูกค้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงินได้อย่างรวดเร็ว

Doo Prime committed to giving back to the society in order to fulfill social responsibility

การกุศล

มุ่งมั่นที่จะตอบแทน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล และในขณะเดียวกันก็พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรที่ห่วงใยเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแข็งขัน

MetaTrader 4 แพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์การเงิน

10,000+

ลูกค้าทั่วโลก

200,000+